Grand Fest Кам’янець. Осінь 2018

0
58
2-4 лuсmоnаgа у Кам’янці-Поgільському nрoūgе черговuū фесmuваль mворчосmі "Grand Fest Kaм'янець". До учасmі у фесmuвалі заnрошуюmься mалановumі mа обgаровані gіmu і молоgь (як окремі вuконавці, mак і mворчі колекmuвu) віком віg 5 gо 25 років.